Wczytywanie...

125 mm HEAT-T

Amunicja Kumulacyjna – przeciwpancerna ze smugaczem

125 mm HEAT-T został opracowany do zwalczania czołgów, dział samobieżnych, moździerzy i celów ciężko opancerzonych ogniem bezpośrednim. Może być również używany przeciwko schronom betonowym. 125 mm HEAT-T jest amunicją rozdzielnego ładowania; pocisk jest stabilizowany aerodynamicznie za pomocą sześciu brzechw, które są złożone i otwierają się dopiero w locie po opuszczeniu lufy przez pocisk. Ładunek półspalający się Z-40 lub Z-52 inicjowany jest zapłonnikiem z opcją zapłonu mechanicznego lub elektrycznego. Amunicja przeznaczona do strzelania z czołgu T-72 lub innych typów armat D-81 125 mm.

Legenda:

1. Zapalnik, 2. Korpus pocisku, 3. Wkładka kumulacyjna,

4. Kumulacyjny ładunek wybuchowy,

5. Stabilizator z sześcioma brzechwami i smugaczem

Dane techniczne

Rodzaj amunicji HEAT - T

Kaliber (mm) 125

Długość (mm) 678

Masa całkowita pocisku (kg) 19

Czas palenia smugacza (s) min. 3

Ładunek półspalający się Z 40 lub Z 52

Długość naboju (mm) 408

Długość króćca łuski (mm) 138

Masa naboju (kg) 9,5

Masa ładunku miotającego (kg) 5

Zasięg skuteczny (m) 2000

Prędkość początkowa (m/s) V₀ = 900

Opakowanie:

Ilość amunicji w skrzyni drewnianej 1

Wymiary skrzyni amunicyjnej (mm) 932 x 420 x 270

Masa skrzyni amunicyjnej (kg) ok. 55