Wczytywanie...

125 mm HE-T PRACTICE

Nabój odłamkowo-burzący ze smugaczem – Ćwiczebny

To amunicja rozdzielnego ładowania ze stabilizatorem i dwoma ładunkami smugowymi. Pocisk elaborowany jest TNT i posiada zapalnik nosowy (AZ-90U) oraz denny (DZ-75AU). Oba zapalniki posiadają funkcję samolikwidacji. Samolikwidacja następuje w przedziale od 3.8 do 5 sekund, dlatego też maksymalny zasięg odłamków nie przekracza 5 000 metrów. Nabój jest typu półspalającego się i złożony jest ze stalowego króćca łuski, łuski spalającej się i ładunku miotającego. Inicjacja następuje od zapłonnika o działaniu mechanicznym lub elektrycznym. Amunicja przeznaczona jest do strzelań ćwiczebnych z czołgów wyposażonych w armatę 125 mm.

Dane techniczne

Rodzaj amunicji HE-T Ćwiczebny

Kaliber (mm) 125

Długość naboju (mm) 408

Masa całkowita pocisku (kg) 23

Długość króćca łuski (mm) 140

Masa naboju (kg) 9,5

Masa ładunku miotającego (kg) 6

Zasięg skuteczny (m) 2000

Prędkość początkowa (m/s) V₀ = 850

Opakowanie:

Ilość amunicji w skrzyni drewnianej 1

Wymiary skrzyni drewnianej (mm) 832 x 535 x 270

Masa skrzyni amunicyjnej (kg) ok. 62

Wymiary palety (mm) 1075 x 832 x 1143

Ilość skrzyń na palecie 8

Masa zaladowanej palety (kg) 532