Wczytywanie...

ISA - 120 mm

Imitator Strzału Armatniego

120 mm Imitator Strzału Armatniego do armaty czołgowej czołgu Leopard zaprojektowano z myślą o obniżeniu kosztów szkolenia załóg czołgów z jednoczesnym zachowaniem wymaganych wszystkich czynności wykonywanych przez załogę podczas strzelania z użyciem amunicji bojowej.

Użyte do produkcji materiały powodują, że ISA - 120 w idealnym stopniu oddaje efekt strzału z użyciem amunicji bojowej ponadto energia wytworzona podczas strzału jest wystarczająca do prawidłowego zadziałania automatyki armaty.

ISA - 120 zapewnia:
  • Efekt akustyczno – wizualny porównywalny do efektów z użyciem amunicji bojowej
  • Masę oraz wymiary gabarytowe zbliżone do parametrów amunicji bojowej
  • Wymuszenie na obsłudze wykonania identycznych czynności w zakresie ładowania, odpalania jak z użyciem amunicji bojowej
  • Minimalną strefę niebezpieczną przed wylotem lufy przy strzelaniu
  • Brak zmian konstrukcyjnych w zespole lufy, zamka i oporopowrotnika umożliwiając po strzale z imitatora oddanie strzału z amunicji bojowej
  • Wydłużenie żywotności lufy, bezpieczeństwo załogi w stopniu nie mniejszym niż przy strzelaniu z amunicji bojowej
  • Minimalizację kosztów związanych ze szkoleniem załóg oraz sprawdzeniem armat po czynnościach obsługowych
Dane techniczne

Kaliber 120 x 570 mm

Masa całkowita 27 kg

Długość naboju 984 mm

Wypełniacz płyn niezamarzający ogólnodostępny

Bezpieczna odległość od wylotu lufy do 100m